SimSoDepLongAn

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0397.11.11.96 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0862.33.1996 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0358.79.1996 2.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0865.11.1996 5.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0337.68.1996 2.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0865.66.1996 5.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0376.11.11.96 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0373.11.11.96 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0396.10.07.96 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0337.66.1996 2.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0352.22.1996 5.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0333.35.1996 7.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0348.10.04.96 1.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0326.04.1996 6.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0389.96.1996 5.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0867.11.11.96 4.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0378.22.1996 2.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0394.47.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0335.77.1996 2.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0333.03.1996 6.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0335.03.03.96 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0865.79.1996 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0393.48.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0862.55.1996 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua