SimSoDepLongAn

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0966.95.1102 10.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 Viettel 0972.88.1102 18.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
3 Viettel 0968.62.1102 10.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Viettel 0866.58.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
5 Viettel 0398.89.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Viettel 0865.89.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
7 Viettel 0326.99.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Viettel 0865.66.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Viettel 0967.46.1102 3.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Viettel 0862.33.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Viettel 0868.38.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
12 Viettel 0383.83.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
13 Viettel 096749.1102 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Viettel 0983.74.1102 4.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
15 Viettel 0963.44.1102 4.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Viettel 0328.71.1102 1.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Viettel 0375.66.1102 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
18 Viettel 0329.86.1102 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
19 Viettel 0867.68.1618 1.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
20 Viettel 0868.89.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Viettel 0379.88.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
22 Viettel 0392.68.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
23 Viettel 0978.70.1102 4.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
24 Viettel 0862.99.1102 8.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua